آخرین خبرها

خوابگاه مرکز آموزش عالی کاشمر

شهریه خوابگاه
يكشنبه 02 مهر 1396

توجه توجه:         شماره کارت جدید جهت واریز شهریه خوابگاه : 6037997369378311         شماره حساب  :      0111418453002           به نام آقای مهدی شبانی

تقویم آموزشی

29دی
شروع انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی 95-96


9بهمن
شروع کلاس های نیم سال تحصیلی 95-96


9بهمن
آغاز نیم سال تحصیلی 95-96


16بهمن
شروع حذف و اضافه نیم سال دوم تحصیلی 95-96


23اردیبهشت
شروع حذف تک درس نیم سال دوم تحصیلی 95-96


3خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه نیم سال دوم تحصیلی 95-96


11خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی 95-96


18خرداد
شروع امتحانات نیم سال دوم تحصیلی 95-96