آخرین خبرها


اطلاعیه برگزاری مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 1400
چهارشنبه 28 مهر 1400

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 1400 در این مرکز لازم است طبق جدول زمانبندی زیر، جهت انجام مراحل مصاحبه به آدرس

پنجشنبه 08 مهر 1400
اطلاعیه حذف و اضافه


چهارشنبه 07 مهر 1400
روز جهانی قلب


چهارشنبه 07 مهر 1400
سیم کارت دانشجویی


پنجشنبه 25 شهريور 1400
دریافت کارت دانشجویی