آخرین خبرها


دومین جلسه روشنگری در انتخاب اصلح در مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد
شنبه 22 خرداد 1400

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، دومین جلسه روشنگری در انتخاب اصلح در مرکز آموزش عالی کاشمر

پنجشنبه 13 خرداد 1400
شروع ارزیابی اساتید