اردوی توجیحی دانشجویان جدید الورود با حضور رییس مرکز آموزش عالی کاشمر و پرسنل و جناب سرگرد باقری و جناب سروان بشیر - مهرماه 95 

<p>متن</p>
1
<p>متن</p>
13
<p>متن</p>
12
<p>متن</p>
11
<p>متن</p>
10
<p>متن</p>
9
<p>متن</p>
8
<p>متن</p>
7
<p>متن</p>
6
<p>متن</p>
5
<p>متن</p>
4
<p>متن</p>
3
<p>متن</p>
2
<p>متن</p>
14

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز