بازدید رییس مرکز آموزش عالی کاشمر، اعضای هیات علمی، پرسنل و دانشجویان از خانه سالمندان کاشمر- دهم مهرماه 95

<p>متن</p>
1
<p>متن</p>
2
<p>متن</p>
3
<p>متن</p>
4
<p>متن</p>
5
<p>متن</p>
6
<p>متن</p>
7
<p>متن</p>
8

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز