دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه

كانون ارتباط خانواده ودانشگاه

 

باتوجه به اينكه آگاهي واطلاع خانواده نسبت به محل تحصيل فرزندانشان از ضروريات مي باشد

به منظور ارتباط  وتعامل سازنده وايجاد فرصتهاي مفيد،كانون خانواده ودانشگاه در نظر دارد تابا

بهره گيري ازتوان وقابليت هاي دانشجووامكانات وظرفيت هاي مركزدر ارائه خدمات بهتر به

خانواده دانشجويان اقدام نمايد.

بديهي است تعامل وهمكاري والدين محترم بااين بخش درجهت ارتقاء فكري ورواني دانشجويان

وپيشگيري از بروز معضلات احتمالي وآسیب هاي اجتماعي كه سلامت شخصيت آنها راتهديد مي كند

بسيار تاثير گذار مي باشد.


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز