عمره دانشجویی

امور فرهنگي مركزآموزش عالي كاشمربا همكاري سازمان حج وزيارت استان همه ساله با نام نويسي وبرگزاري مراسم قرعه كشي  نسبت به اعزام سهميه مشخص شده دانشجويي اقدام مي نمايد. ثبت نام ازاوايل آبان ماه درسايت لبيك درسه گروه دانشجويان پسر مجرد،اساتيد،متاهلين آغاز مي شود و با قرعه كشي اينترنتي اسامی زائرين اصلي وذخيره اعلام خواهندشد.اعزام دانشجويان از اواسط اسفند ماه تا اواخر ارديبهشت ماه خواهدبود.درخصوص برنامه هاي فرهنگي دانشجويان يك بسته فرهنگي براي راهنمايي دانشجويان گرامی درطول سفرعمره در نظر گرفته شده كه در اختياردانشجويان قرار مي گيرد.

ازبین ثبت نام کنندگان عمره دانشجوئی سال 1392 میلاد ولی یاری دانشجوی رشته مهندسی آب به سفرعمره اعزام شدند وهمچنین در عمره دانشجوئی سال 1393محمدصانع دانشجوی رشته مهندسی آب به عنوان نفراصلی وامیر عریانی دانشجوی رشته تربیت بدنی به عنوان نفرذخیره معرفی شدند. 

 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز