نام: خانم خواجه        
  سمت: کارشناس امور دانشجویی   تلــفن: 051-55258801 داخلی 4 
  رایانامه: azamkhaje@gmail.com   دورنـما: 051-55258774
  واحد:     شماره اتاق:  

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مرکز آموزش عالی دولتی کاشمر می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی رایان تیم ترشیز