تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400 مرکز آموزش عالی کاشمر

سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز آموزش عالی کاشمر «تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰» را اعلام کرد.
دکتر میثم مجیدی در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، با اشاره به  دستورالعمل «تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰» جهت دانشجویان گفت: بر اساس تقویم آموزشی مرکز، انتخاب واحد از روز 20 شهریور آغاز شده و تا 23 شهریور به ترتیب ورودی که در تقویم ذکر شده ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: شروع نیمسال اول از روز 27 شهریورماه جاری خواهد بود.
 حذف و اضافه از 10 الی 12 مهر، و حذف تکدرس از 21 الی 24 آذر می باشد.
وی ابراز داشت مدت آموزشی نیمسال نخست جاری ۱۶ هفته بوده و پایان کلاس‌ها روز 15 دی خواهد بود و امتحانات نیز از 18دی آغاز شده و تا 30 دی ادامه خواهد داشت.
دکتر مجیدی ابراز کرد: برای دانشجویان جدیدالورود، متناسب با زمان ثبت نام و تأخیر در شروع کلاس‌ها، کلاس‌های فوق العاده تشکیل خواهد شد.
وی با اشاره به تداوم شرایط کرونایی و نحوه برگزاری کلاس های دانشگاه ها در سال 1400-1401 اشاره کرد و گفت:. در نیمسال نخست کلاسهای مرکز آموزش عالی کاشمر همچنان به صورت مجازی برگزار میگردد و  به دلیل اینکه زیرساخت‌های خوبی در  زمینه ارائه آموزش‌های الکترونیکی ایجاد شده و محتوا‌های خوبی هم در این زمینه از سوی دانشگاه‌ تولید شده؛ در نیمسال دوم هم احتمالا مرکز آموزش عالی کاشمر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از برنامه‌های حضوری خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهد. ایام ضمن بیان این نکته که سلامتی دانشجویان و دست اندرکاران اولویت اصلی در تصمیم گیری  آموزش حضوری و آموزش مجازی ست، ابراز امیدواری کرد با تحقق واکسیناسیون سراسری در کشور، امکان بازگشت مجدد دانشجویان به محیط دانشگاهها و برگزاری دروس به صورت حضوری فراهم گردد.