اطلاعیه ها


اطلاعیه حذف و اضافه

چهارشنبه 06 مهر 1401اطلاعیه انتخاب واحد

پنجشنبه 17 شهريور 1401


اطلاعیه فراخوان جذب نیرو

دوشنبه 14 شهريور 1401


اطلاعیه ترم تابستان 1401

سه شنبه 07 تير 1401


شروع ارزیابی اساتید

پنجشنبه 13 خرداد 1400


صفحه‌ها