اصلاح انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت اصلاح انتخاب واحد با توجه به ایجاد کارنامه نهایی نیمسال گذشته در روزهای سه شنبه 5 اسفند و چهارشنبه 6 اسفند از ساعت 9 الی 23 جهت انجام یا اصلاح انتخاب واحد به پرتال دانشجویی مراجعه نمایند.

چند نکته:

1) دانشجویانی که دارای تداخل کلاسی هستند از یک از دو درس حذف و باید گروه درسی که تداخل نداشته را اخذ نمایند.

 

2) دانشجویانی که متقاضی اخذ دروس دارای پیش نیاز هستند باید درخواست خود را به مدیران گروه ارائه نمایند. (در صورت اخذ درس توسط دانشجو مطابق قوانین و مطابق روال گذشته درس بعد از اتمام مهلت مشخص حذف خواهد شد.)

 

3) دانشجویانی که سنوات مجاز تحصیل انها به اتمام رسیده است باید ابتدا در کمیسیون موارد خاص استان (سامانه سجاد) درخواست و بعد از اخذ مجوز ادامه تحصیل جهت انتخاب واحد پیگیری نمایند.

 

4) دانشجویان نوبت دوم (شهریه پرداز-شبانه) بدهی قبلی خود را تسویه نمایند.

 

5) کلیه موارد مندرج در اطلاعیه انتخاب واحد در این مرحله نیز اعمال خواهد شد.

اطلاعیه انتخاب واحد: www.kashmar.ac.ir/e