امروز دوشنبه 29 مهر 1398

ارتباط با دانشگاه

به منظور برقراری ارتباط با مرکز می توانید از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید. همچنین لیست شماره های داخلی مرکز آموزش عالی در این بخش قرار گرفته است که می توانید به صورت مستقیم با بخش مورد نظر تماس حاصل نمایید.

 

 

آدرس: کاشمر ، بلوار سید مرتضی ، مرکز آموزش عالی کاشمر

کدپستی: 9671995333

تلفن : 55258801-051

ایمیل : Info@kashmar.ac.ir

کانال سروش دانشگاه

ضمنا جهت برقراری ارتباط با دفتر نظارت و ارزیابی مرکزآموزش عالی کاشمر

از طریق ایمیل nezarat@kashmar.ac.ir اقدام فرمایید.

 

 

فهرست شماره تلفن های داخلی مرکز آموزش عالی کاشمر

ردیف

عنوان

نام خانوادگی

داخلی

1 دبیرخانه خانم سبحانی 101
2 ریاست دکتر معماریان 102
3

امور  اداری/کارگزینی

دکتر مجیدی

103

4

امور آموزشی و پژوهشی

دکتر مازنی

104

5

امور دانشجویی

آقای مهماندوست

105

6

فارغ التحصیلان/آزمایشگاه / کارگاه ها

آقای روحانی

106

7

پذیرش و ثبت نام / آموزش / نظام وظیفه / اساتید

آقای دلیری راد / خانم اکبری

107

8

مدیر گروه علوم و مهندسی آب

دکتر مکاری

108

9

امور اداری

خانم خواجه/آقای حسنی

109

10

پژوهش / دفتر جذب

خانم منتظری/خانم شرافتی

110

11

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

دکتر عابدین پور

111

12

روابط عمومی

دکتر عافل / خانم رمضان نیا

112

13

حراست

آقای حسنی

113

14

مدیر گروه کامپیوتر

خانم مهندس رمضانی

114

15

مدیر گروه زبان

دکتر بهرامن

115

16

مدیر گروه علوم ورزشی / هیئت علمی

آقای ناظمی/دکتر دهقان

116

17

هیئت علمی

خانم دکتر قومنجانی/خانم دکتر عرفانیان/خانم دکتر محمد حسینی

117

18

سرپرست مجموعه ورزشی

آقای یاری

118

19

کتابخانه

آقای سعادتمند

119

20

امور کلاسها

خانم نمازی

120

21

امور مالی

آقای روحی/ آقای علیزاده

121

22

تأسیسات

آقای سجادی

122

23

دفتر نظارت و ارزیابی

دکتر حسینی

123

24

 نگهبانی

آقای مقدس

124