امروز جمعه 30 شهريور 1397

ارتباط با دانشگاه

به منظور برقراری ارتباط با مرکز می توانید از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید. همچنین لیست شماره های داخلی مرکز آموزش عالی در این بخش قرار گرفته است که می توانید به صورت مستقیم با بخش مورد نظر تماس حاصل نمایید.

 

آدرس: کاشمر ، بلوار سید مرتضی ، مرکز آموزش عالی کاشمر

صندوق پستی: 9671989851

تلفن : 55258801-051

ایمیل : Info@kashmar.ac.ir

کانال سروش دانشگاه

 

 

 

فهرست شماره تلفن های داخلی مرکز آموزش عالی کاشمر

ردیف

عنوان

نام خانوادگی

داخلی

1 دبیرخانه خانم نمازی 101
2 ریاست دکتر معماریان 102
3

امور  اداری/کارگزینی

آقای شبانی

103

4

مدیر آموزش و پژوهش

دکتر مازنی

104

5

کارشناس امور پژوهشی و ترفیعات/جذب

خانم منتظری

105

6

امتحانات/ فارغ التحصیلان/اساتید

آقای روحانی

106

7

آموزش/ثبت نام

آقای دلیری راد/آقای علیزاده

107

8

مدیر گروه مهندسی آب

دکتر مکاری

108

9

امور فرهنگی  و روابط عمومی/دانشجویی

خانم رمضان نیا/خانم خواجه

109

10

مدیر گروه علوم ورزشی

آقای ناظمی

110

11

معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

دکتر عابدین پور

111

12

 

 

112

13

حراست

آقای حسنی

113

14

مدیر گروه کامپیوتر

خانم رمضانی

114

15

مدیر گروه زبان

دکتر بهرامن

115

16

هیأت علمی

دکتر حسینی/دکتر دهقان

116

17

هیأت علمی

خانم ها دکتر قومنجانی/عرفانیان/محمد حسینی

117

18

سرپرست مجموعه ورزشی

آقای یاری

118

19

کتابخانه

آقای سعادتمند

119

20

امور کلاسها

خانم اکبری

120

21

امور مالی

آقایان روحی/ صابری

121

22

تأسیسات

آقای سجادی

122

23

مرکز نوآوری ترشیز

دکتر عاقل

123

24

انتظامات و نگهبانی

آقای محبوبی

124