امروز سه شنبه 29 خرداد 1397

آئین نامه انضباطی پوشـش مجاز و غیر مجاز

آئین نامه انضباطی
پوشـش (مجاز و غیر مجاز) ویژه دانشجـویــان
(مصوب جلسه 358 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 74/6/14 )

1- پوشش در دانشگاه
1- پوشش مختص محيط آموزشي دانشگاه (كلاس ها ، سفرهاي مطالعاتي ، اردو ، سلف ، داخل سرويس ها و ... )
1-1- لباس
1-1-1- لباس ها همواره بايد ساده و آراسته ، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس هاي ساير محيط ها نظير جشن ها ، محيط هاي تفريحي ورزشي ، استراحت و ... متفاوت و به دور از مدهاي افراطي باشد .
1-1-2- رنگ لباس ها بايد متعادل بوده ، تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد .
1-1-3- لباس هاي مورد استفاده در دانشگاه بايد از مصاديق لباس هاي غيرمجاز نباشد  .
1-2- كفش و جوراب
1-2-1- كفش ها بايد ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد .
1-2-2- كفش هاي صندل و دمپايي ، پاشنه هاي خيلي بلند (بالاي 5 سانتي متر) ، پوتين هاي بلند      (تا زانو) در صورتي كه با شلوار كوتاه پوشيده شود و كفش هايي كه در مهماني ها و مجالس ويژه استفاده مي گردد ، نبايد پوشيده شود .
1-2-3- پوشيدن جوراب ضخيم در محيط هاي آموزشي لازم مي باشد .
1-2-4- رنگ جوراب ها و كفش ها بايد متعادل بوده ، تند و زننده نباشد .
1-3- جواهرات و زيورآلات
جواهرات و زيورآلات مورد استفاده در محيط آموزشي بايد از مصاديق مجاز (مانند حلقه ازدواج ، ساعت و ...) باشد .
م- 93/1/30   
 
1-4- مواد معطر
استفاده از مواد معطر ملايم مجاز است .
 
1-5- آرايش و تركيب ظاهري
1-5-1- بهداشت و پاكيزگي فردي ، شرط لازم براي دانشجويان مي باشد .
1-5-2- آرايش هايي كه جنبه زيبايي ، جلب توجه ديگران را دارد در محيط آموزشي ممنوع مي باشد . (مثل استفاده از پروتز و ژل براي پسران و لوازم آرايشي صورت براي دختران)
1-5-3- طول ناخن ها بايد مناسب باشد . استفاده از لاك ، ناخن مصنوعي و جواهرات ناخن ممنوع      مي باشد .
1-5-4- آرايش و پيرايش موها بايد مناسب با شأن دانشگاه باشد .
2- پوشش مختص بخش هاي باليني و حرفه اي و آزمايشگاهي
2-1- پوشيدن لباس فرم در بخش هاي باليني و حرفه اي ضروري و لازم مي باشد .
2-2- پوشيدن لباس هاي فرم خيلي تنگ و يا خيلي گشاد مجاز نمي باشد .
2-3- ضخامت لباس هاي فرم بايد به گونه اي باشد كهع از وراي آن لباس هاي زير جلوه نمايي ننمايد .  (از پوشيدن لباس هاي ركابي و حلقه اي كه قسمتي از بدن مشخص مي شود بايد خودداري گردد .)
 2-4- لباس ها بايد تميز و مرتب باشد ، بالاخص لباس هايي كه در محيط بيمارستان و يا ... استفاده    مي گردد .
2-5- پوشيدن جوراب با ضخامت مناسب ، كفش با پاشنه مناسب ضروري است .
2-6- استفاده از جواهرات و زيورآلات مورد استفاده در محيط هاي باليني ، كارآموزي و كارورزي          مي بايست از مصاديق جواهرات و زيور الات مجاز باشد .
2-7- استفاده از عطر و ادكلن با بوهاي تند در بخش هاي باليني ممنوع مي باشد .
2-8- آرايش صورت و بلندي ناخن ها در بخش هاي باليني و تشخيص ممنوع مي باشد .
م- 93/1/30   
 
 
ماده 2- مصاديق البسه ، متعلقات وابسته به البسه و ... (غيرمجاز)
1- مصاديق غيرمجاز براي دختران
1-1- استفاده از كلاه بدون مقنعه ممنوع مي باشد .
1-2- نپوشاندن كامل موي سر ، گردن ، سينه و هرجاي ديگر بدن بجز صورت و دست ها تا مچ       (مانند استفاده از روسري هاي نازك و كوتاه ، استفاده از جوراب نازك و ... )
1-3- استفاده از دامن ممنوع مي باشد بجز افراد خاص (بيمار ، باردار)
1-4- استفاده از شلوارهاي چسبان و كوتاه و شلوارهايي كه تعمداً پاره يا وصله داشته باشد ممنوع         مي باشد.
1-5- استفاده از طلا و جواهرات كه مستلزم سوراخ كردن قسمتي از بدن بجز گوشواره (نظير بيني ، زبان ، ابرو و ... ) مجاز نيست .
1-6- بلند بودن ناخن (بيش از حد معمول) استفاده از ناخن مصنوعي ، استفاده از جواهرات ناخن يا     طرح هاي هنري روي ناخن ، استفاده از لاك ناخن در محيط آموزشي ممنوع مي باشد .
استفاده از جواهرات و زيورآلات غيرمعمول (مانند استفاده از پازيت (زنجير پا) و انگشتر در پا و نگين هاي دندان و ... ) .
1-8- آرايش صورت و مو به طور غيرمتعارف (مثل تاتوكردن ، بافتن مو ، درست كردن مو بصورت تيغ تيغي و ... ) .
1-9- مانتوهاي نامناسب (مانند : مانتوهاي كوتاه بالاتر از زانو ، مانتوهاي بلند داراي چاك بالاتر از زانو ، مانتوهاي تنگ و چسبان ، كت و پيراهن مردانه كه حجم بدن كاملا ً مشخص باشد ، مانتوهايي با رنگ زننده ، تند و ... ) .
1-10- چادرهاي نامناسب مانند چادرهاي نازك و توري .
 
2- مصاديق غيرمجاز براي پسران دانشجو
2- 1- استفاده از كراوات و پاپيون از هر نوع .
2-2- استفاده از البسه زنانه ، شلوارهاي كوتاه ، چسبان ، تنگ ، نازك و شلوارهايي كه تعمداً پاره و وصله داشته باشند . م- 93/1/30   
2-3- استفاده از زيورآلات ، گردن بند ، زنجير ، مچ بند ، دست بند ، گوشواره ، لاك و انگشتر طلا        (به استثناي حلقه ازدواج) .
2-4- استفاده از رنگ ها و آرايش هاي مو بصورت تند و زننده (مش كردن ، فركردن ، بافتن و ... ) بلند بودن مو بيش از حد معمول بطوري كه از يقه لباس پايين تر بيايد و ... ممنوع مي باشد .
2-5- استفاده از كلاه ورزشي ، كلاه هاي نامتناسب با محيط دانشگاه .
2-6- برداشتن ابرو ، تاتوكردن  و رنگ كردن .
2-7- لباس هاي اندامي مردانه ، تنگ و چسبان آستين خيلي كوتاه مانند حلقه اي ، يا ركابي و ...
3- مصاديق غيرمجاز براي دختران و پسران دانشجو
3-1- مچ بندهاي (دست و پا) غيرمتعارف كه داراي نقوش زننده علايم گروه هاي ضد اسلام ، ضد انقلاب ، ضد اخلاق و يا رنگ دار ، پولك دار ، چراغ دار ، قفل دار ، زنجيردار و ... مي باشند .
3-2- استفاده از پيشاني بند ، شال ، دستمال گردن ، كمربند ، انگشتر و كيف هايي كه داراي نقوش و نوشته هايي با حروف لاتين و زننده و يا داراي علامت گروه هاي ضد اسلام ، ضد انقلاب و ضد اخلاق باشند.
3-3- استفاده از لباس هايي كه روي آن تصاوير زن ،‌عبارات عاشقانه ، مبتذل ، الفاظ ركيك ، تصاوير فكاهي ، پوچ و بي معنا ، شعارهاي قومي ، نژادي ، آرام و نشانه هاي ضد اسلام ، ضد انقلاب ، ضد اخلاق و گروه هاي ضد اسلام ، ضد انقلاب ، ضد اخلاق و گروه هاي خاص حاوي تبليغات تجاري كه براساس هنجارهاي اجتماعي مي توانند زننده يا توهين آميز تلقي شوند يا محيط آموزشي را خصمانه سازند ممنوع است .
3-4- در نواحي قابل رؤيت بدن نبايد خالكوبي وجود داشته باشد و در صورت وجود ، حتي الامكان بايد پوشيده شوند .
3-5- استفاده از لباس ها و آرم هايي كه متعلق به گروه هاي خاص انحرافي از جمله رپ ، هوي و ...      مي باشند .
3-6- تاتو صورت (لب ، ابرو و چشم )