آشپزخانه مرکز آموزش عالی کاشمر به تجهیزات صنعتی مجهز شد

مدیر امور دانشجویی مرکز آموزش عالی کاشمر از مجهز شدن آشپزخانه این مرکز به تجهیزات صنعتی خبر داد.
دکتر مازنی در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: وسایل و تجهیزات مورد نیاز بخش تغذیه واحد دانشجویی مرکز آموزش عالی کاشمر برای اولین بار به صورت صنعتی مجهز و تکمیل گردید.
وی افزود: با توجه به شیوه‌نامه و بخشنامه ‌های صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر تجهیزکلیه آشپزخانه‌های دانشگاه‌ها بصورت صنعتی، این مرکز نیز خرید تعدادی از وسایل ضروری را در اولویت کاری خود قرار دادو توانست با مساعدت 50 درصدی صندوق رفاه دانشجویان این وسایل را خریداری نماید.
وی اظهار داشت: این تجهیزات شامل کباب پز ریلی اتوماتیک ، دستگاه سیخ شوی، دستگاه کباب گیر اتوماتیک، کانتر گرم، سینک شستشو گوشت و مرغ، چرخ گوشت صنعتی 3 فاز، دیگ چلوپز صنعتی، دیگ خورشت پز صنعتی، دستگاه بخار پز تحت فشاراست که در آشپزخانه مرکز آموزش عالی کاشمر نصب شدند.