امروز پنجشنبه 10 بهمن 1398

آغاز امتحانات نیمسال دوم ۹۸ مرکز آموزش عالی کاشمر

طبق تقویم آموزشی مرکز آموزش عالی کاشمر بعد از اتمام کلاس‌ها،‌ امتحانات از تاریخ ۲۶ خردادماه در سه نوبت آغاز شد و طبق آیین نامه، اساتید فرصت دارند تا هفت روز بعد از پایان امتحانات نمرات دانشجویان را اعلام و سه روز پس از آن قطعی نمایند.
 مسئول واحد امتحانات این مرکز گفت امتحانات نیم سال دوم ۹۸ مرکز آموزش عالی کاشمر از ۲۶ خردادماه بعد از گذشت چند روز از اتمام کلاس ها آغاز و ۹ تیرماه به پایان می رسد.
اکبری گفت : دانشجویان در صورت اعتراض به نمره خود بلافاصله پس از مطالعه پرتال اساتید می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند.