امروز چهارشنبه 25 مهر 1397

آغاز طرح بخشودگی جرائم معوق بدهکاران صندوق رفاه دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان در راستای اجرای سیاست خدمات رسانی توام با کرامت انسانی به دانشجویان و دانش آموختگان و برای رفاه حال دانش آموختگان بدهکار و فراهم ساختن تسهیلاتی جهت بازپرداخت بدهی بدهکاران معوق با توجه به فرارسیدن اعیاد بزرگ قربان و غدیر طرح بخشودگی تا صد درصدی جرائم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان و تقسیط مجدد بدهی ایشان را اجرا می کند.در این طرح دو گزینه در نظر گرفته شده است. 

گزینه اول: دانش آموختگان می توانند با باز پرداخت کل بدهی خود به صورت یکجا از بخشش صددرصدی جرائم بهره مند شوند .

گزینه دوم: دانش آموختگان می توانند با بازپرداخت 50 درصدی جریمه خود از بخشودگی مابقی جریمه و تقسیط مجدد کل بدهی خود حداکثر در 6 ماه برخوردار شوند، افرادی که از این گزینه استفاده می کنند و دفترچه اقساط 6 ماهه جدید دریافت می نمایند در صورتیکه 3 قسط آنها معوق گردد 50 درصد جریمه بخشیده شده لغو و مجددا به سرجمع بدهی آنها اضافه می گردد این طرح از 20 مرداد آغاز شده و تا 10 شهریور ماه ادامه دارد.

منبع :  www.swf.ir