اختتامیه جشنواره اختراعات، ابتکارات، نوآوری ها و دستاوردهای پژوهشی منطقه ترشیز

تجربه کارآفرینی مخترع و دانشمند برجسته کشوری؛ 

سخنرانی دکتر اختراعی مخترع، نوآور، کارآفرین و  رییس انجمن تحقیق و توسعه استان، فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه، منتخب دانشوران نوآور یونسکو در سال ۲۰۱۵ در جمع کارآفرینان، اساتید و دانشجویان دانشگاه ها در مراسم اختتامیه جشنواره اختراعات، ابتکارات، نوآوری ها و دستاوردهای پژوهشی منطقه ترشیز؛

5 شنبه ۲۱بهمن ساعت۱۱:۳۰

کاشمر، تالار مهراد؛

"مرکز نوآوری ترشیز"