امروز يكشنبه 29 ارديبهشت 1398

ارائه امکانات ورزشی و آموزشی دانشگاه جهت استفاده کودکان موسسه خیریه غدیرکاشمر

هماهنگی جهت استفاده کودکان موسسه خیریه غدیرکاشمر از امکانات ورزشی و آموزشی دانشگاه در دیدار ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر با استاد قربانی مسئول این موسسه در بازدید از موسسه غدیر به مناسبت روز کودک