ارائه سرویس اینترنت پرسرعت رایگان به دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر

به منظور ارائه سرویس های مناسب به دانشجویان گرامی و به جهت سهولت هر چه بیشتر در استفاده از اینترنت  به هر دانشجو ماهانه حجم اینترنت مشخصی تعلق میگیرد. دانشجویان گرامی می توانند جهت فعال سازی اکانت و استفاده از سیستم، در ساعت کاری ذیل به کارگاه کامپیوتر داخل سالن اداری مراجعه نمایند.