اساتید برتر نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اساتید ارجمند
انتخاب شایسته شما را به عنوان استاد برتر  مرکز آموزش عالی کاشمر  در نیمسال دوم ۹۸-۹۹افتخار دیگری در کارنامه درخشان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی شما محسوب می شود ک مایه مباهات جامعه علمی و دانشگاهی است.
این موفقیت ارزنده را به شما تبریک عرض نموده و سربلندی و موفقیت روزافزون  را در عرصه های مختلف علمی از درگاه پروردگار توانا ارزومندیم.

دسته مطلب: