اطلاعیه برگزاری مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 1400

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 1400 در این مرکز لازم است طبق جدول زمانبندی زیر، جهت انجام مراحل مصاحبه به آدرس خراسان رضوی - کاشمر - بلوار سید مرتضی - مرکز آموزش عالی کاشمر -  ساختمان اداری، مراجعه نمایند. 

ردیف

 رشته شغلی

واحد مصاحبه کننده

تعداد  مصاحبه شوندگان
(تعداد نفرات) با ذکر نوع سهمیه

تاریخ مصاحبه

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

جمع کل
  (تعداد نفرات)

1

کارشناس حقوق

منابع انسانی - حقوقی

2 نفر (ایثارگر)

10/08/1400

دوشنبه

09:00

2

2

حسابدار

منابع انسانی - مالی

3 نفر (آزاد)

10/08/1400

دوشنبه

10:30

3

3

کارشناس بهداشت محیط

منابع انسانی -بهداشت و سلامت

3 نفر (آزاد)

10/08/1400

دوشنبه

12:30

3

4

کتابدار

منابع انسانی - کتابخانه مرکزی

3 نفر (آزاد)

10/08/1400

دوشنبه

16:00

3

 
دسته مطلب: