اطلاعیه تخفیف خدمات پزشکی درمانگاه کوثر برای دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر

بدینوسیله به اطلاع می رساند که با توجه به هماهنگی های انجام شده بین مرکز آموزش عالی کاشمر و درمانگاه شبانه روزی کوثر (واقع در خیابان امام)، دانشجویان عزیز می توانند در تمام ساعات شبانه روز با ارائه کارت دانشجویی از تخفیف خدمات پزشکی درمانگاه کوثر بهره مند گردند.

لازم به ذکر است که دانشجویان دارای دفترچه بیمه مبلغ 1000 تومان و دانشجویان فاقد دفترچه بیمه مبلغ 2000 تومان بابت هزینه ویزیت پرداخت خواهند نمود.