اطلاعیه توزیع ارزاق دانشجویی

به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو، بسته های ارزاق دانشجویی سه شنبه 98/09/12 در سراهای دانشجویی مرکز توزیع می گردد.

متقاضیان محترم غیرخوابگاهی(غیر بومی) جهت انجام ثبت نام می توانند تا روز چهارشنبه مورخ 98/09/13 به امور دانشجویی مرکز مراجعه نمایند.

امور تغذیه - مرکز آموزش عالی کاشمر