اطلاعیه جدید ترم تابستان

به اطلاع دانشجویان متقاضی ثبت نام نیمسال تابستان می رساند دروس زیر به حد نصاب رسیده است. سریعا نسبت به واریز شهریه اقدام نمایید.
انتخاب واحد و برگزاری دروس منوط به واریز شهریه می باشد:
((( دانشجویان محترم به زمان برگزاری کلاس ها دقت نمایند دروس دارای تداخل کلاسی ثبت نخواهد شد. )))

اندیشه اسلامی1، اندیشه اسلامی 2، اخلاق اسلامی
انقلاب اسلامی ایران، تاریخ تحلیلی صدر اسلام
 تفسیر موضوعی قرآن، زبان انگلیسی عمومی
ریاضی 1 و ریاضی 2
 دانش خانواده، فیزیک 1 و فیزیک2