اطلاعیه شماره دوازده آموزش - حذف نیمسال

اطلاعیه شماره دوازده آموزش

حـذف نیمسال

چند نکته بسیار مهم:
1-در صورت استـــفاده از حذف نیمسال مســئولیت کلـیه مشکلات آموزشی احتــمالی در نیمـسال های بعدی متوجه شخص دانشجو می باشد.

2-در صورت حذف نیمسال، دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر می باشد.

3-در صورتی که حذف نیمسال موجب افزایش سنوات تحصیلی شود مسئولیت هرگونه مشکلات احتمالی افزایش سنوات (کیمسیون موارد خاص استان) و مشکلات احتمالی مشمولین (نظام وظیفه پسران) بعهده دانشجویان خواهد بود.

4-درخواست ها باید تا ساعت 24 روز 16 خرداد ارسال گردد(بدیهی است درخواست های ارسال شده بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

5-درخواست ها بعد از تجمیع و طی شدن مراحل در آموزش باید توسط مدیران محترم گروهها بررسی، تایید و امضا گردد.

6- تاکید می‏ گردد، کلیه‏ ی عواقب احتمالی ناشی از حذف نیمسال، از جمله ایجاد اشکال در فارغ‌التحصیلی، تسهیلات آموزشی و پژوهشی، مشکل برنامه‌ریزی نیمسال‏ های بعدی و عدم بهره‏ مندی از امکانات رفاهی مانند: خوابگاه، تغذیه و ... بر عهده‏ ی دانشجوی متقاضی خواهد بود.

7-با توجه به مشکلات ناشی از حذف نیمسال، دانش‌جویان باید با دقت بررسی‏ های لازم را انجام داده و با مدیران محترم گروه مشورت نمایند.