اطلاعیه شماره سیزده آموزش - حذف درس

اطلاعیه شماره سیزده آموزش

حذف درس

چند نکته بسیار مهم:
1-غيبت دانشجو در آن درس بيش از 3/16مجموع ساعات آن درس نباشد. (توضیح ضروری در این باره اینکه با ابلاغ معاونت محترم آموزشی در صورتی که دانشجویی به دلیل عدم دسترسی به اینترنت تاکنون نتوانسته است در کلاسهای آموزش مجازی شرکت نماید(تایید مدیران محترم گروهها الزامی است) باید حتما با استاد درس و مدیر گروه ارتباط برقرار نمایید و هماهنگی لازم در خصوص تعداد غیبت ها و امتحانات پایان نیمسال را انجام دهد.

2-فرآیند حذف درس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 شامل کلیه دروس اعم از نظری، عملی، نظری-عملی و... می باشد.

3-دانشجویان مجاز به حذف  حداکثر 2دو درس هستند.

4-مسئولیت رعایت قانون همنیازی و پیشنیازی بعهده دانشجویان خواهد بود.

5-درخواست ها باید تا ساعت 24 روز 23خرداد ارسال گردد(بدیهی است درخواست های ارسال شده بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

6-درخواست ها بعد از تجمیع و طی شدن مراحل در آموزش توسط اساتید، مدیران محترم گروهها و معاون محترم آموزشی بررسی، تایید و امضا می گردد.

7-با توجه به مشکلات ناشی از حذف نیمسال، دانشجویان باید با دقت بررسی‏ های لازم را انجام داده و با مدیران محترم گروه مشورت نمایند.

8-در مورد شهریه دروس حذفی (مخصوص دانشجویان سنواتی و نوبت دوم) دانشجویان ملزم به پرداخت هستند. در صورتی که این الزام برای نیمسال جاری حذف گردد شهریه پرداختی بصورت بستانکار برای نیمسال بعدی ثبت خواهد شد که پرداخت یا عدم پرداخت متعاقبا اعلام خواهد شد.