اطلاعیه شماره چهار انتخاب واحد - دروس ارائه شده گروه مترجمی زبان انگلیسی

تصویر کارشناس آموزش

این صفحه بروزرسانی خواهد شد و دروس سایر ورودی ها در همین صفحه قرار خواهد گرفت.

فایل پیوست: 
پیوستاندازه
Image icon ورودی 94.jpeg155.08 کیلوبایت
Image icon ورودی 951.jpeg193.24 کیلوبایت
Image icon ورودی 952.jpeg141.77 کیلوبایت
Image icon ورودی 961.jpeg272.58 کیلوبایت