امروز سه شنبه 20 آذر 1397

اطلاعیه شماره یک حذف و اضافه - زمان حذف و اضافه

تصویر کارشناس آموزش

قابل توجه دانشجویان محترم

زمان حذف و اضافه از طریق اینترنت از اول مهرماه لغایت پنجم مهرماه می باشد.

روزهای هفته ثبت برگه های حذف و اضافه و در صورت نیاز مراجعه حضوری
شنبه اول مهر ساعت 13:30 الی 15
یکشنبه دوم مهر ساعت 13:30 الی 15
دوشنبه سوم مهر ساعت 9 الی 13
سه شنبه چهارم مهر ساعت 9 الی 13
چهارشنبه پنجم مهر ساعت 9 الی 13