اطلاعیه مهم آموزش - در خصوص ازمون های مجازی

کلیه دانشجویان محترم از هم اکنون باید ضمن ورود به سامانه امتحانات لیست دروس دارای امتحان نظری(کتبی-تئوری) پایان نیمسال را بررسی نمایند.
در صورتی که درسی در لیست نمی باشد حداکثر 72 ساعت قبل به مسئول امتحانات خانم اکبری اعلام نمایند.
در ساعت اداری با شماره 05155258801 داخلی 1 و یا به شماره های  09156512912 یا 091375809542 پیامک ارسال نمایید.