اعتبارات، تکافوی پيشبرد اهداف عاليه مركز آموزش عالی کاشمر را ندارد

رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: اعتبارات در نظر گرفته شده برای این مرکز تکافوی پيشبرد اهداف عاليه در راستای سند راهبردی را ندارد.
دکتر هادی معماریان در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: ميزان اعتبارات هزينه‌اي مندرج در لايحه بودجه 1400 بسيار پايين در نظر گرفته شده و عملاً  تكافوی تأمين هزينه‌های توسعه و ارتقاء سطح كمی و كيفی آموزش و پژوهش، برای پيشبرد اهداف عاليه در راستای سند راهبردی مركز را ندارد.
وی افزود: دليل اصلی تداوم مشكلات مالی و بودجه‌ای در سال‌های قبل، جاری و سال‌های آتی، پايين بودن پايه بودجه از ابتدای تأسيس بوده‌است.
وی اظهار داشت: اگرچه هر سال درصدی افزايش در ارقام بودجه مشاهده می‌شود ليكن به دليل كم بودن عدد مبنا اين مشكل كماكان مركز را با مشكلات لاينحل مواجه نموده و پيش‌بينی می‌شود دامنه اين معضلات آشكار و نهان در آينده شديدتر و غير‌قابل كنترل باشد.
وی گفت: فرآيند شروع مراحل عمرانی در زمين تخصيص داده‌شده به مركز (با عنايت به اتمام مطالعات و بسته ماندن كميسيون ماده 23) نيازمند اعتبارات خاص از جانب نماينده محترم و شهرستان و استان است.
وی ابراز کرد: يك مقايسه آماری در بين دانشگاه‌های هم‌تراز منطقه، نشان‌دهنده رشد چند برابری بودجه آن‌ها در سال‌های گذشته، سال جاری و آتی است به طوری كه اكنون ميزان بودجه آن‌ها بيش از دو برابر مركز آموزش عالی كاشمر شده که یکی از دلايل اين افزايش چشمگير، تغيير لايحه بودجه و افزايش آن توسط نماينده محترم شهرستان مربوطه بوده‌است.        
  وی از نماینده مردم ترشیز در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد؛ با عنايت به موارد فوق و حضور وی در كميسيون تلفيق بودجه مجلس، نسبت به تخصيص اعتبارات سال جاري، افزايش اعتبارات هزينه‌ای و اعتبارات طرح تملك سرمايه‌ای اين مركز برای سال 1400 پیگیری نمایند.

دسته مطلب: