امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

اعلام آمادگی جهت شرکت در مسابقات کاراته دانشجویان کشور