امروز پنجشنبه 3 خرداد 1397

اعلام آمادگی جهت شرکت در مسابقات کاراته دانشجویان کشور