اعلام شماره حساب جدید برای شهریه خوابگاه

دانشجویان گرامی؛
شماره کارت و شماره حساب جدید جهت واریز شهریه خوابگاه به شرح ذیل می باشد.

 

شماره کارت:  6037997599024222

شماره کارت: 0225062706008

بنام مرکز آموزش عالی کاشمر

دسته مطلب: