امروز سه شنبه 29 خرداد 1397

افتخار آفرینی دانشجوی مرکز آموزش عالی کاشمر در مسابقات دو و میدانی دانشگاه های منطقه 3 کشور