امروز دوشنبه 28 مرداد 1398

انتصاب آقای دکتر علی اصغر مازنی به عنوان "مدیر دانشجویی" مرکز

با حکم دکتر هادی معماریان خلیل آباد ریاست محترم مرکز آموزش عالی کاشمر ، دکتر علی اصغر مازنی به عنوان "مدیر دانشجویی مرکز آموزش عالی کاشمر" منصوب گردیدند.

"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"