انتصاب دکتر"میثم مجیدی" به عنوان نماینده جامعه دانشگاهی در تیم نظارت طرح همیاران آب شهرستان کاشمر

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، با حکم رئیس دبیرخانه دائمی شورای همیاران آب خراسان رضوی، دکتر میثم مجیدی،عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان نماینده بخش دانشگاهی به عنوان ناظر طرح همیاران آب در شهرستان کاشمر منصوب شد.
گفتنی است؛این طرح که ذیل طرح ملی سازگاری با کم آبی در استان خراسان رضوی شکل گرفته است، با هدف ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب و اصلاح رویکردها در حوزه مدیریت آب آغاز شده است.
بدیهی است؛مرکز آموزش عالی کاشمر یکی از مراکز دانشگاهی توانمند استان در حوزه آب است و وجود گروه مهندسی آب در این مرکز، فرصت بی نظیری را برای منطقه جهت علاج بخشی مسائل و بحران های آبی و زیست محیطی فراهم کرده است.

دسته مطلب: