انعقاد نخستین قرارداد پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

 

نخستین قرارداد پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی منعقد شد

دکتر میثم مجیدی، عضو هیات علمی گروه مهندسی آب موفق به اخذ نخستین قرارداد پژوهشی برای مرکز آموزش عالی کاشمر از شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گردید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر،دکتر مجیدی که مدیریت و اجرای چندین طرح تحقیقاتی و مطالعاتی ملی و بین‌المللی را در کارنامه خود دارد، ایده انجام این طرح را برای نخستین بار در کشور در دشت کاشمر ارائه داده است که موفق به جلب حمایت مالی از شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گردیده است.
گفتنی است؛  در این طرح قرار است با استفاده از فنآوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای، وضعیت مصارف آب کشاورزی در دشت کاشمر مورد پایش قرار گیرد. وزارت نیرو امیدوار است انجام این طرح منجر به ارائه چارچوبی به منظور تسهیل در پایش مصارف آب کشاورزی و کاهش هزینه‌های بازدید و اندازه‌گیری میدانی و تدقیق بیلان منابع آب گردد.
لازم به یادآوری است؛موفقیت در اخذ قرارداد پژوهشی مذکور، نشان دهنده‌ی ظرفیت و توان علمی مرکز آموزش عالی کاشمر در رقابت با سایر دانشگاه‌های بزرگ کشور در ایده‌پردازی و انجام طرح‌های تحقیقاتی نوآورانه و فناورانه در حوزه آب و کشاورزی است.
خانم دکتر نجمه مجیدی و آقایان دکتر عطاءاله جودوی و دکتر مهدی مکاری نیز در این طرح ملی همکاری خواهند داشت.