ایسنا - مجهزترین مرکز ارزیابی تندرستی دانشگاه‌های شرق کشور در کاشمر افتتاح شد