برای حل مشکلات کاشمر، شبکه دانشگاهیان باید راه حل علمی ارائه دهد

رییس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: برای حل مشکلات شهرستان شبکه دانشگاهیان باید راه حل علمی ارائه دهد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر ، دکتر هادی معماریان خلیل آباد در اولین جلسه شبکه دانشگاهیان شهرستان کاشمر که با حضور فرماندار، روسای مراکز آموزش عالی و جمعی از مدیران برگزارشد؛ با تاکید بر وابسته نبودن شبکه به یک یا چند سازمان خاص گفت: این مجموعه باید به صورت یک سازمان مردم نهاد فعالیت داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم تشکیل دبیرخانه و لزوم اداره ان بصورت هیات امنایی بر چارچوب یک هیات مدیره، ارجاع مشکلات شهرستان به این نهاد جهت کشف راه حل ها در کمیسیون های علمی تخصصی را ضروری دانست و گفت : باید زمینه حضور نمایندگان این کمیسیون ها در جلسات و شوراهای فرمانداری نیز فراهم شود.
فرماندار کاشمر نیز در این جلسه اظهارداشت: منفک بودن حوزه اجرا و دانشگاه در حوزه عملی و تئوری از دغدغه های مجموعه مدیریت شهرستان است.
مسلم ساقی بابیان اینکه شبکه دانشگاهیان با هدف ارتباط و تعامل دانشگاه ها با یکدیگر ارتباط حوزه اجرا و علم درراستای هم افزایی بیشتر شکل خواهد گرفت افزود: رسالت حوزه اهل علم حل مشکلات جامعه است و رسالت جامعه نخبگان دانشگاهی حل مشکلات جامعه بصورت تئوری و یاعملی است .
ساقی عنوان کرد: قطعا استفاده از نظرات جامعه دانشگاهی تکریم اهل علم و دانش خواهد بود.
فرماندار کاشمر با بیان اینکه جدایی بین دانشگاه و حوزه اجرا را به عنوان یک واقعیت تلخ بپذیریم؛ افزود: باید در یک ادراک متقابل شکاف بین حوزه اجرا و دانشگاه را قبول کنیم و حتی المقدور سعی کنیم این ارتباط حتی در گام اول بصورت شکلی برقرار شود.
فرماندار کاشمر افزود: دراین مدت با همکاری دانشگاهها ومراکز آموزش عالی تجربه موفق برگزاری دو همایش ملی پنبه و زن و توسعه گردشگری روستایی کسب شده است.
وی ابراز کرد: درراستای تشکیل شبکه دانشگاهیان کاشمر باید نقشه جامع علمی برای شهرستان با تعریف یک افق روشن و جهت هم افزایی بیشتر تهیه و تدوین شود.
ساقی با بیان اینکه باید درراستای مسائل مرتبط با حوزه شهرستان نیاز سنجی صورت پذیرد ابراز کرد:چه اندازه تا کنون اقدامات پژوهشی درراستای مسائل بومی و منطقه ای انجام شده و چه اندازه دستگاه ها ی اجرایی به عنوان بهره بردار از این پژوهش ها استفاده نمودند.
ساقی تصریح کرد: گردشگری ،حوزه فناوری آب ومحیط زیست از حوزه هایی است که تاکنون مورد غفلت واقع شده و باید از ظرفیت جامعه دانشگاهی برای برون رفت از مشکلات این حوزه استفاده شود.
فرماندار گفت: در شبکه دانشگاهیان مقرر است تا براساس اولویت های تعیین شده درخصوص مشکلات و مسائل مرتبط با حوزه شهرستان از ظرفیت جامعه دانشگاهی براساس ماموریتهای هر دانشگاه بهره گیری نماییم.
وی گفت: مرکز آموزش عالی کاشمر باید با استفاده از نظرات سایر اعضا نسبت به تهیه اساس نامه اقدام نماید وپیش نویس ان برای اعضا ارسال تا در جلسه اینده این اساس نامه به مشورت گذاشته شود و با نظر اکثر اعضا تصویب شود.
شهرستان کاشمر دارای پنج مرکز اموزش عالی و دانشگاهی با بیش از چهار هزار دانشجوست.

دسته مطلب: