امروز يكشنبه 17 فروردين 1399

برنامه حرکت سرویس های مرکز در نیمسال 98-99

با توجه به شروع نيمسال جديد و حضور دانشجويان جديد الورود و همچنين برگزاري برخي از كلاس ها در محل ساختمان شماره 2 برنامه جديد رفت و آمد سرويس ها به پيوست ارسال میگردد.

فایل پیوست: