برنامه ساعت حرکت سرویس های مرکز

دانشجوی گرامی سرویس دهی مناسب   همکاری صمیمانه   شما را می طلبد.

خوابگاه مریم واقع در خیابان فاطمیه مقابل آرامگاه امامزاده سید حمزه(ع) می باشد.

ایستگاه مینی بوس برای دانشجویان غیرخوابگاهی ابتدای خیابان خرمشهر مقابل خرمشهر2 می باشد.

خوابگاه یاس واقع در بلوار امامزاده سید مرتضی (ع) ابتدای بلوار دانشگاه می باشد.

خوابگاه فجر ویژه پسران واقع در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

ایستگاه مینی بوس برای دانشجویان پسر مقابل درب ورودی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

 

 

دسته مطلب: