برنامه کلاسی دانشجویان ورودی جدید

به اطلاع دانشجویان ورودی جدید می رساند جهت مشاهده برنامه کلاسی به آدرس puya.kashmar.ac.ir مراجعه نمایند. دانشجویان ورودی جدید جهت ورود به پرتال دانشجویی از نام کاربری (شماره دانشجویی) و رمز ورود (کد ملی بدون صفر ابتدا) استفاده نمایند.

چند نکته مهم جهت دانشجویان ورودی جدید:
۱) دروس تا پایان روز جمعه بصورت کامل بار گزاری خواهد شد.
۲) روز جمعه و پنجشنبه کلاسی برگزار نخواهد شد و در صورت مشاهده در برنامه کلاسی به این معنی خواهد بود که ساعت آن تعییر خواهد کرد.
۳) کلیه دانشجویان علاوه بر دروس عمومی باید دروس اختصاصی را در پرتال دانشجویی تا پایان روز جمعه مشاهده نمایند.