امروز چهارشنبه 21 آذر 1397

برنامه کلاسی ورودیهای جدید

تصویر کارشناس آموزش

برنامه کلاسی دانشجویان ورودی نیمسال دوم به شرح زیر اعلام می گردد.

لطفا با کلیک بر روی لینک هر کدام از رشته ها برنامه را مشاهده نمایید.