برگزاری آزمون آزمایشی در سامانه امتحانات مجازی در 11 شهریورماه

از کلیه دانشجویانی که در نیمسال سوم (ترم تابستان)سال تحصیلی 99-1398 واحد اخذ نموده اند درخواست می گردد روز سه شنبه مورخ 11 شهریور ساعت 10 صبح به آدرس زیر مراجعه و سامانه امتحانات مجازی را مشاهده و در تست سامانه شرکت نمایند.
http://vu.kashmar.ac.ir/vu2/azmon.php
بعد از ورود به آدرس فوق می توانید فیلم های آموزشی شرکت در آزمون را مشاهده و جهت ورود از گزینه لینک ورود به سامانه امتحانات استفاده نمایید.