امروز چهارشنبه 25 مهر 1397

برگزاری آزمون کتبی دانش قوانین ومقررات کلینک داوری بسکتبال درجه ۳

آزمون کتبی دانش قوانین ومقررات کلینک داوری بسکتبال درجه ۳ بامجوز فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران روز ۳شنبه مورخه ۹۷/۶/۲۷ شهرستان کاشمر در محل مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد.

"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"