امروز دوشنبه 28 مرداد 1398

برگزاری اولین جلسه شورای صنفی دانشجویی در نیمسال اول تحصیلی98-97

اولین جلسه شورای صنفی دانشجویی در نیمسال اول تحصیلی98-97 با حضور کارشناس امور دانشجویی مرکز و اعضای جدید شورا با هدف طرح مسائل صنفی - رفاهی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار گردید.