امروز دوشنبه 31 تير 1398

برگزاری جلسات و نشست‌های امکان‌سنجی حمایت و تجاری‌سازی طرح‌های برون‌دانشگاهی در مرکز نوآوری

 

برگزاری جلسات و نشست‌های امکان‌سنجی حمایت و تجاری‌سازی طرح‌های برون‌دانشگاهی در طرح حمایت از طرح‌های نوآورانه در دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت مرکز آموزش عالی کاشمر

مدیریت دفتر کارآفرینی و ارتباط با
صنعت مرکز آموزش عالی کاشمر و مرکز نوآوری ترشیز: