امروز چهارشنبه 5 تير 1398

برگزاری جلسه "ارتقا و صنعتی سازی بخش تغذیه دانشجویی مرکز" با حضور نمایندگانی از صندوق رفاه

درجهت ارتقاء سطح کیفی تغذیه دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان تنها دانشگاه دولتی شهرستان و منطقه ترشیز و با حمایت های صندوق رفاه دانشجویان و وزارت عتف، با هدف اشاعه استاندارد های لازم و نیل به سوی صنعتی شدن این بخش، جلسه ای در تاریخ 97/10/23 با حضور نمایندگان محترم صندوق رفاه دانشجویان و معاونت محترم اداره تغذیه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در پی این نشست دکتر معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر ضمن تقدیر از حمایت های صندوق رفاه دانشجویان و مسئولین ذیربط از مراکز دانشگاهی، این حرکت را گامی بزرگ در پیشبرد اهداف و افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان دانسته و از این رو اعلام نمود تعالی این اهداف همواره حمایت های این مرکز را به دنبال خواهد داشت.