برگزاری جلسه مجازی برخط اعضای هیات رئیسه مرکز با نمایندگان دانشجویان

به اطلاع می رساند جلسه مجازی برخط اعضای هیات رئیسه مرکز با نمایندگان دانشجویان در خصوص بررسی مسائل و مشکلات دانشجویی در مورخ 30 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.