امروز دوشنبه 7 بهمن 1398

برگزاری نشست هم اندیشی مدیریت مالی مرکز آموزش عالی کاشمر

نشست هم اندیشی مدیریت مالی مرکز آموزش عالی کاشمر با رییس بانک تجارت شهرستان در راستای انجام همکاری های مالی و اخذ تسهیلات بانکی برای کارکنان مرکز برگزارشد.

"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"