برگزاری نشست هم اندیشی مدیریت مالی مرکز آموزش عالی کاشمر

نشست هم اندیشی مدیریت مالی مرکز آموزش عالی کاشمر با رییس بانک تجارت شهرستان در راستای انجام همکاری های مالی و اخذ تسهیلات بانکی برای کارکنان مرکز برگزارشد.

"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"