برگزاری نشست کارگروه بررسی آسیب های اجتماعی و فضای مجازی در مرکز آموزش عالی کاشمر

نشست کارگروه بررسی آسیب های اجتماعی و فضای مجازی در مرکز آموزش عالی کاشمر با حضور نماینده دانشگاه های شهرستان ، نیروی انتظامی و تنی چند از اساتید دانشگاه و مسئولان محلی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر در این نشست رییس مرکز آموزش عالی کاشمر طی سخنانی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی مسئول و مجری تهیه سند آسیب های اجتماعی شهرستان کاشمر است و تا کنون در این زمینه اقداماتی انجام داده لازم است گزارش فعالیت های انجام شده به مرکز آموزش عالی ارائه شود تا زیر نظر اعضای کارگروه بررسی آسیب های اجتماعی و فضای مجازی انجام و راهکارهای اجرائی طرح بررسی شود.
دکتر هادی معماریان خلیل آباد با تاکید بر لزوم تهیه و جمع آوری بانک اطلاعاتی جامعی از این آسیب ها با آمار دقیق و متقن گفت: جهت بررسی دقیق تر این آماره باید در اختیار کارگروه فوق قرار گیرد.
وی اظهارداشت: کارتهیه سند در پنج فاز تهیه بانک اطلاعاتی،مرور منابع و مقدمات و کلیات،اولویت بندی آسیب های اجتماعی، مدل سازی و تهیه فاکتورهای مهم،ارائه راهکارهای اجرائی و سند عملیاتی انجام می شود.
رییس مرکز آموزش عالی کاشمر به نقش شورای فرهنگ عمومی شهرستان کاشمر به عنوان بستر ساز همه فعالیت های فرهنگی شهرستان اشاره و ابراز کرد: موضوعات چندگانه آسیب های اجتماعی باید نیاز سنجی شود و طرح تنها در قالب نظری نباشد بلکه از قالب نظری خارج و به حیطه عملیاتی وارد شود.
وی افزود: متخصصین هر حوزه باید در امور مرتبط با تخصص خود ورود پیدا کنند تا منتج به نتیجه خوبی شود.
وی با بیان این که کاهش نشاط و عدم آگاهی و غفلت اصلی ترین دلیل گرایش به فضای مجازی است و به عبارتی این فضا هم افزاینده آسیب های اجتماعی است و هم کاهنده آسیب ها، گفت: تغییر نگرش باعث تغییر در رفتار و بهبود اوضاع اجتماع می شود و در این راستا باید دانشگاهها از حیطه نظری به فضای عملیاتی بیشتر سوق یابند.
معماریان اظهار داشت: موضوع فضای مجازی باید در قالبسند آسیب های اجتماعی بررسی شود زیرا به نوعی آمیخته با مشکل آسیب های اجتماعی است.