امروز چهارشنبه 5 تير 1398

برگزاری "همایش احزاب و توسعه سیاسی در ایران معاصر" در مرکز آموزش عالی کاشمر

برگزاری جلسه همایش احزاب و توسعه سیاسی در ایران معاصر با سخنرانی دکتر مدیرشانه چی در محل سالن همایش های دکتر مسیح دانشوری مرکز آموزش عالی کاشمر.
هشتم دی ماه سال ۱۳۹۷

 

انعکاس خبر در خبرگزاری ایسنا:
https://khorasan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=141805